Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Kadr i Organizacji Pracy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Kadr i Organizacji Pracy


Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

Kierownik działu: p.o mgr Wioletta Wojtkowska, tel. 86 2758923

Do zakresu działania Działu Kadr i Organizacji Pracy należą:

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z realizacją określonej przez Dyrekcję organizacji zatrudnienia,
 • prawidłowe prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie całokształtu spraw emerytalno – rentowych,
 • prowadzenie analityki umożliwiającej sporządzanie danych statystycznych i sprawozdań,
 • opracowywanie projektów regulaminów wewnątrz zakładowych oraz zarządzeń dyrektora dotyczących spraw pracowniczych,
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych,
 • prowadzenie centralnego systemu ewidencji kwalifikacji pracowników,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i płac,
 • planowanie i kontrola realizacji urlopów wypoczynkowych przez pracowników,
 • nadzorowanie właściwego przyjmowania i przekazywania obowiązków pracownika,
 • gromadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej kadr i spraw płacowych, a także prowadzenie rejestru obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych,
 • tworzenie z zakresu swego działania bazy danych i zarządzanie tą bazą,
 • obsługa sekretariatu Ośrodka Doradztwa
 • organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania, ewidencjonowanie i ich rozliczanie,
 • wydawanie pracownikom delegacji oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Dyrektora i przechowywanie oryginałów tych akt,
 • zawiadamianie pracowników o terminie narad, ich zabezpieczenie organizacyjne oraz sporządzanie i przechowywanie protokołów poświadczających ich przebieg i ustalenia,
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie właściwości działu.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Podlaskim Urzędem Wojewódzkim,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego,
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urzędami Pracy.