Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym


Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email
Kierownik działu: mgr. Anna Olędzka
tel. 86 275 89 35

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • popularyzowanie form i zasad rachunku ekonomicznego w rolnictwie,
 • wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych,
 • wdrażanie i popularyzowanie rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
 • prowadzenie analiz kosztów w działalnościach rolniczych i działach specjalnych produkcji rolnej,
 • udzielanie pomocy instruktażowej rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • prowadzenie doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego dla gospodarstw rolnych,
 • upowszechnianie nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania gospodarstwem,
 • analiza sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i badanie koniunktury w rolnictwie,
 • upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania i rozliczania podatków w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT,
 • realizacja szkoleń dla rolników w zakresie:
  • rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
  • rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
  • ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
  • zarządzania gospodarstwem rolnym,
 • bezpośrednie wsparcie Centrum Innowacji Rolniczych w zakresie wskazywania źródeł finansowania inwestycji związanych ze zmianą lub ulepszaniem technologii,
 • współpraca z instytucjami, uczelniami rolniczymi oraz partnerami zagranicznymi w zakresie działalności doradczej,
 • promocja pracy działu ekonomiki: artykuły, opracowania wyników pracy, informacje na łamach czasopism rolniczych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, w radiu, telewizji oraz w Internecie,
 • formułowanie wniosków i ocen zmierzających do poprawy funkcjonowania rolnictwa w województwie podlaskim,
 • doskonalenie zawodowe kadry doradczej z zakresu zagadnień ekonomicznych, podatkowych,
 • współpraca z kierownikami innych działów i powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w zakresie ekonomiki,
 • uczestnictwo w krajowym systemie pozyskiwania i przetwarzania informacji rynkowych “Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej”, nadzorowanym przez Departament Informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • prowadzenie analiz rynku poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji cenowych, podażowo – popytowych oraz dotyczących aktualnej i prognozowanej koniunktury w rolnictwie,

Usługi realizowane odpłatnie:

 • opracowywanie planów modernizacji gospodarstw oraz ocena ich możliwości inwestycyjnych,
 • opracowanie planów i innych dokumetów niezbednych do restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • prowadzenie rachunkowości rolnej w systemie PL FADN na terenie województwa podlaskiego,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentacji niezbędnej przy rozliczaniu podatków, w szczególności podatku VAT,
 • sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych na zapotrzebowanie,
 • udział w komisji egzaminacyjnej na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie rolnik,

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencją Rynku Rolnego,
 • Agencją Nieruchomości Rolnych,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym,
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
 • bankami działającymi w otoczeniu rolnictwa a w szczególności z bankami spółdzielczymi.