Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Administracyjno-Gospodarczy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Administracyjno-Gospodarczy


Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

Kierownik działu: inż.Marek Godlewski
tel. (86) 275 89 48, fax 86 275 89 51

Sekcja realizacji zamówień publicznych
oraz organizacji zaopatrzenia i usług zewnętrznych:

Sekcja organizacyjnego wsparcia usług
tel. (86) 275 89 44

Sekcja organizacji imprez i utrzymania majątku PODR:

 

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z administrowaniem pomieszczeniami biurowymi gospodarczymi, środkami transportu urządzeniami i sprzętem w siedzibie ośrodka doradztwa i zespołach doradztwa,
 • organizowanie przeglądów, konserwacji i remontów budynków, maszyn, pojazdów, mebli oraz innego majątku,
 • zaopatrzenie w przedmioty, materiały i sprzęt zgodnie z potrzebami mającymi pokrycie w planie wydatków,
 • prowadzenie zleconych przez Dyrekcję postępowań o zamówienia publiczne,
 • prowadzenie gospodarki transportowej a zwłaszcza,
  • koordynowanie zabezpieczenia potrzeb transportowych ośrodka doradztwa,
  • prowadzenie właściwej eksploatacji pojazdów,
  • organizowanie pracy kierowców,
  • prowadzenie dokumentacji,
 • zabezpieczenie czystości, ładu i porządku w administrowanych pomieszczeniach i otoczeniu ośrodka doradztwa,
 • organizowanie zabezpieczenia podległego mienia,
 • organizowanie pracy Ośrodka Szkoleniowego wraz z kuchnią, portiernią,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowców i recepcjonistek,
 • organizowanie pracy kotłowni zakładowej,
 • współpraca z Działem Systemów produkcji rolnej, standardów jakościowych i doświadczalnictwa w zakresie obsługi potrzeb związanych z prowadzeniem doświadczeń polowych i prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • przygotowywanie inwestycji i prac remontowo-budowlanych,
 • sporządzanie kalkulacji kosztów podejmowanych działalności,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie właściwości działu, naliczanie i wnoszenie stosownych opłat,
 • rozliczanie usług doradczych świadczonych przez PODR w Szepietowie zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • współpraca z innymi działami przy zawieraniu umów w sprawach dotyczących działalności nadzorowanych przez Dział Administracyjno – Gospodarczy,
 • analiza i opiniowanie merytoryczne faktur, rachunków w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych nadzorowanych przez dział,
 • współpraca z Działem Księgowości w przygotowaniu planu finansowego ośrodka doradztwa w zakresie działalności gospodarczych nadzorowanych przez dział,
 • prowadzenie małej poligrafii, druk wydawnictw ośrodka doradztwa. Współpraca w tym zakresie z Działem Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw. Zabezpieczenie organizacyjno-gospodarcze imprez targowo wystawienniczych,
 • odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Centrum Innowacji Rolniczych. Koordynacja całokształtu działalności Centrum we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka doradztwa,
 • współpraca z kierownikami innych działów i zespołów doradztwa w zakresie właściwości działu,

Usługi realizowane odpłatnie:

 • prowadzenie spraw związanych z zarobkowym wykorzystaniem i udostępnianiem pomieszczeń i innych składników majątkowych,
 • świadczenie na bazie Ośrodka Szkoleniowego usług hotelowych i gastronomicznych
 • organizowanie imprez targowo-wystawienniczych,
 • świadczenie usług transportowych,
 • realizacja zewnętrznych zamówień poligraficznych,
 • sprzedaż energii cieplnej na potrzeby osiedla mieszkaniowego,
 • sprzedaż artykułów z działalności gospodarczej,
 • sprzedaż środków do produkcji rolnej (nasion, nawozów, środków ochrony roślin i innych środków i surowców).

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Państwową Inspekcją Pracy,
 • Strażą Pożarną,
 • SANEPID-em,
 • Stacją Chemiczno-Rolniczą,
 • Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
 • instytucjami i firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją maszyn i narzędzi rolniczych, nawozów, pestycydów i innych środków do produkcji rolnej,
 • instytutami i instytucjami zagranicznymi podobnym profilu działalności.