Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jakość i bezpieczeństwo żywności – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jakość i bezpieczeństwo żywności


Print Friendly, PDF & Email

 

Konferencja nt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym” odbyła się w hotelu BELFORD w Piątnicy Poduchownej w dniach 5-6 września 2018r. Organizatorem był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem operacji było podniesienie świadomości i wiedzy  uczestników  konferencji w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym. W trakcie konferencji przedstawiono informacje z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach i rozprowadzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

            Grupą docelową operacji byli mieszkańcy obszarów wiejskich czterech sąsiadujących województw tj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym:

 • rolnicy i inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa rolnego
 • osoby już prowadzący małe przetwórstwo rolno zamierzający wprowadzać zmiany
 • doradcy rolniczy
 • naukowcy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz naszego województwa, dyrektorów szkół weterynaryjnych, rolniczych i ogólnokształcących, przedstawicieli instytucji rolniczych, przedstawicieli z branży rolno-spożywczej z województwa podlaskiego.

Konferencję otworzył i przedstawił jej założenia Pan Adam Niebrzydowski – dyrektor Podlaskiego Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

 

 

W ramach konferencji omówione został siedem bloków tematycznych:

 1. Małe przetwórstwo rolno – spożywcze na przykładzie innych krajów
 2. Bezpieczeństwo żywności – spełnianie wymogów higienicznych i weterynaryjnych w małym przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego
 3. Bezpieczeństwo żywności – spełnianie wymogów higienicznych i sanitarnych w małym przetwórstwie produktów pochodzenia roślinnego
 4. Wyróżnianie produktów wysokiej jakości – systemy jakości żywności
 5. Identyfikowalność i autentyczność żywności tradycyjnej i regionalnej
 6. Etyka w przetwórstwie żywności
 7. Sieciowanie producentów żywności, nowoczesne systemy sprzedaży.

Po obiedzie w pierwszym dniu konferencji  odbyła się część wyjazdowa do przetwórców o zróżnicowanym profilu działalności:

 • przetwórstwo mleka – Agnieszka i Marcin Bielec, Aulakowszczyzna 12,  16-140 Korycin
 • przetwórstwo mięsa – Andrzej Dziekoński, Dziękonie 41, 19-100 Dziękonie gm. Jaświły
 • przetwórstwo warzyw i owoców, W. I J. Wykowski – Spółka Jawna, ul. Szosa Zambrowska 122A, 18-400 Łomża

Wyjazdy studyjne do małych przetwórni i rozmowy z przetwórcami pozwoliły uczestnikom zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie przetwórstwa, bezpieczeństwa i jakości żywności.

W drugim dniu przedsięwzięcia do dyskusji moderowanej  zaproszono naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i prezesa Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego pana Marcina Bielca i przedstawiciela PODR Szepietowo. Dyskusja pozwoliła usystematyzować problem rozwoju małego przetwórstwa rolno – spożywczego jako ważnego elementu rozwoju obszarów wiejskich. W województwach  podlaskim, mazowieckim, warmińsko mazurskim i lubelskim, pomimo dobrze rozwiniętego rolnictwa jest niewiele małych lokalnych przetwórni będących alternatywą dla wielkoprzemysłowego przetwórstwa. Małe przetwórnie umożliwiają wykorzystanie unikalnych receptur regionalnych stanowiących nawiązanie do bogatych lokalnych tradycji kulinarnych. Takich produktów coraz częściej poszukują konsumenci, zwłaszcza gdy są one potwierdzone oficjalnym certyfikatem jakości. Za taką żywność są gotowi zapłacić więcej.  Niezbędnym warunkiem jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości wytwarzanej żywności.  W powszechnym odczuciu wymogi weterynaryjne i sanitarne stanowią wielką barierę w podejmowaniu małego przetwórstwa. Niedostateczna wiedza w zakresie oczekiwań inspekcji uprawnionych do kontroli produkcji przyczynia się do odkładania decyzji o rozpoczęciu działalności. Brak wiedzy i znikome uczestnictwo w systemach gwarantujących jakość, obniża wiarygodność i efektywność ekonomiczną małego przetwórstwa. Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowe możliwości produkcji marginalnej, lokalnej, ograniczonej (MLO), sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przetwórców i konsumentów.

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy, pokazanie dobrych praktyk, uświadomienie zależności popytu od bezpieczeństwa i gwarantowanej jakości żywności  to jedno z ważniejszych założeń jakie przedstawiane były podczas konferencji.

Bożena Pruszyńska