Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno – spożywczym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno – spożywczym


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

zapraszają

do bezpłatnego udziału w operacji składającej się z  konferencji połączonej z wizytami studyjnymi w małych przetwórniach pt.
„Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno – spożywczym”

realizowanym w dniach 05 – 06 września 2018 roku w województwie podlaskim

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości i  wiedzy w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym.

Do udziału szczególnie zachęcamy rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych podjęciem małego przetwórstwa rolnego, już prowadzący przetwórstwo, oraz doradców rolniczych.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział mieszkańcy województwa podlaskiego,warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną i złożenie do 29 sierpnia 2018 r. do godz.15.00 jest i przesłanie skanu na e-maila; bozena_pruszynska@interia.pl, tel.666 337 315
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 uczestników) o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez dyrektora właściwego terytorialnie WODR.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia z klauzulą informacyjną

Ramowy program wyjazdu

Regulamin naboru

Koordynatorem projektu jest: Bożena Pruszyńska,

e-mail: bpruszynska@odr-szepietowo.pl

 tel. (86) 275 89 29