Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak wyprodukować ser w małej lokalnej serowarni – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak wyprodukować ser w małej lokalnej serowarni


Print Friendly, PDF & Email

Rolniku jeśli chcesz nauczyć się wytwarzać sery podpuszczkowe zgłoś się do Podlaskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który organizuje w dniu 14 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 pokaz produkcji serów dojrzewających (podpuszczkowych) w serowarni   w okolicach Korycina.

Uczestnikami seminarium mogą być rolnicy i inni mieszkańcy wsi zainteresowani przetwórstwem i wyrobem produktów z mleka we własnym gospodarstwie. Dojazd uczestników może odbyć się we własnym zakresie lub samochodem służbowym wraz z pracownikiem do spraw przedsiębiorczości danego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.
Celem szkolenia jest:
1)    praktyczne zapoznanie się z przykładem pozyskiwania dodatkowych dochodów poprzez prowadzenie  przetwórstwa mleka  w małej serowarni na bazie gospodarstwa rolnego,
2)    poznanie funkcjonowania sprzedaży marginalnej lokalnej i ograniczonej (MLO) na poziomie gospodarstwa i  rozwiązań prawno organizacyjnych dotyczących wymagań higieniczno  sanitarnych oraz kontroli jakości produktów w małej serowarni.
3)    pokazanie wytwarzania sera dojrzewającego.

Zainteresowani powinni zgłosić się do się doradców ds. przedsiębiorczości w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.
Bliższe  informacje uzyskać można w PODR Szepietowo, sekcja ds. przedsiębiorczości tel. 86 275 89 28, kom. 666 337 315 kontakt: Bożena Pruszyńska, mail: bpruszynska@odr-szepietowo.pl

 

Bożena Pruszyńska