Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak stworzyć dobrą markę? – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak stworzyć dobrą markę?


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 3 listopada br. odbędzie spotkanie organizatorów turystyki z wytwórcami tradycyjnych produktów żywnościowych o udokumentowanej jakości w ramach seminarium pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”.

znak

Będzie ono poświęcone wspólnej analizie obecnych uwarunkowań i możliwych form współpracy w tworzeniu i promocji produktów turystyki kulinarnej. Wykładowcy powiedzą:

– o znaczeniu jakości w wytwarzaniu produktów i w ofercie turystycznej;

– o rozpoznawalności certyfikatów w ofercie producentów i właścicieli obiektów turystycznych, agroturystycznych i gastronomicznych;

– o trendach turystyki kulinarnej w zrównoważonym rozwoju;

– o ofercie kulinarnej produktów wysokiej jakości członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz o krajowym systemie wyróżniania żywności wysokiej jakości Jakość Tradycja. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z przykładami dobrych praktyk.

Podczas warsztatów w grupach będzie można przedyskutować trudne problemy, ale i określić szanse na zintegrowanie współpracy i wspólnej promocji kulinarnych produktów żywnościowych i turystycznych. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i degustacja produktów regionalnych.

Szczegółowe informacje – 86 275 89 38


Zapraszamy do współpracy w projekcie wszystkich członków PIPRiL i innych producentów żywności wysokiej jakości oraz organizatorów turystyki, świadczących usługi żywieniowe w różnego rodzaju obiektach hotelarskich i gastronomicznych, agroturystycznych i miejskich, przedstawicieli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie strategii rozwoju wysokiej jakości oferty turystycznej i żywnościowej. Mile będą widziani działacze organizacji pozarządowych, konsumenci oraz przedstawiciele mediów.

Izabella Byszewska

Prezes Zarządu PIPRiL

Adam Niebrzydowski

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie


Projekt pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem „Jakość Tradycja” jest zadaniem publicznym realizowanym ze środków Departamentu Turystyki MSiT oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL).