Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Znamy najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2015 w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Znamy najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2015 w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Jadwiga i Zdzisław Sidorkowie z miejscowości Żywa Woda, w gm. Jeleniewo zwyciężyli w trzysnastej edycji konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Udowodnili, że można pracować bezpiecznie i osiągać wysokie wyniki produkcyjne. Do tegorocznej podlaskiej edycji konkursu zakwalifikowano dziewięć gospodarstw rolnych – byli to laureaci etapów rejonowych. Wszystkie gospodarstwa, rywalizujące o tytuł najbezpieczniejszego, zostały poddane wnikliwej ocenie. 

Liczył się ład i porządek w części gospodarczej jak i mieszkalnej, a każdy element stwarzający zagrożenie winien być wyeliminowany. Wszystko po to, aby pracowało się sprawniej i bezpieczniej. Rolnicy, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału, dbanie o bezpieczeństwo mają we krwi, nie wyobrażają sobie pracy na niesprawnej maszynie, czy nieporządku w obejściu. Są pozytywnym przykładem dla innych.

DSC07265

Na uroczystym finale, który odbył się 7 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku poznaliśmy laureatów XIII Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne etapu wojewódzkiego.

Najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2015 r. zostało gospodarstwo Jadwigi i Zdzisława Sidorek z miejscowości Żywa Woda (powiat suwalski). Drugie miejsce przyznano Annie i Bogusławowi Fiedorczykom z Rutkowszczyzny (powiat sokólski), trzecie miejsce przypadło Barbarze i Piotrowi Szeligowskim, zamieszkałym w miejscowości Łubnice-Krusze (pow. zambrowski).

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ze strony Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie puchar oraz nagrodę rzeczową zwycięzcom wręczył zastępca dyrektora Marek Skarżyński.

DSC07242

Organizatorzy konkursu: OR KRUS w Białymstoku, OIP w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaski Urząd Wojewódzki, Podlaska Izba Rolnicza, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku.

Marlena Zaremba

fot. Ewa Deptuła-Michalak