Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”


Print Friendly, PDF & Email

W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz czwarty organizuje Wojewódzki Konkurs dla Rolników-Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku rozpatrzyła w 2013 roku 309 zgłoszeń dotyczących wypadków w gospodarstwach rolnych związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego (19,3% ogólnej liczby rozpatrzonych zdarzeń).

Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS, oraz na jedno pytanie problemowe. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS prowadzący działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Pytania konkursowe zamieszczamy na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”. Arkusz zgłoszeniowy z regulaminem, a także pytania konkursowe dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl) oraz w placówkach terenowych KRUS znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należy przesłać lub dostarczyć do najbliższej placówki terenowej KRUS lub Oddziału Regionalnego w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2014 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Łukasz Gilewski

Starszy Inspektor

Wydział ZPRO
O/R KRUS w Białymstoku

Regulamin konkursu BHP

Pytania – konkurs BHP

Arkusz zgłoszeniowy – konkurs BHP