Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne metody zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacyjne metody zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 6 lipca 2016 roku organizuje warsztaty pt.: „Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy i zapoznanie się z zaleceniami ochrony roślin w wersji internetowej”.

Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki oraz omówienie internetowych zaleceń ochrony roślin ma na celu dostarczenie aktualnych wytycznych dotyczących zwalczania szkodnika z zastosowaniem nowoczesnych metod ochrony. Warsztaty będą również okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz fachowej wiedzy z zakresu metod zwalczania omacnicy prosowianki.

sir

 

Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy i zapoznanie się z zalecaniami ochrony roślin w wersji internetowej”

Program

9.30 -10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05 – Otwarcie warsztatów – Grzegorz Mikołajczyk, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

10.05 – 11.35 – Integrowana ochrona kukurydzy, metody służące do wykrywania omacnicy prosowianki, metody zwalczania omacnicy prosowianki – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. –Instytut Ochrony Roślin – PIB. Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

11.35 – 11.55 – Serwis kawowy

11.55 – 12.40 – Prezentacja na plantacji kukurydzy metod sygnalizacji występowania omacnicy prosowianki, omówienie szkodliwości agrofaga – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. – Instytut Ochrony Roślin – PIB. Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

12.40 – 13.10 – Pokaz opryskiwacza w wysokim łanie kukurydzy

13.15 – Obiad

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go do 4.07 2016 r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo lub faxem (86) 275 89 20, lub po zeskanowaniu na email: azawistowska@odr-szepietowo.pl

Formularz zgłoszeniowy

Uczestnikami warsztatów mogą być rolnicy uprawiający kukurydzę oraz osoby zainteresowane uprawą kukurydzy i doradcy rolniczy.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, tel. 86 275 89 02 lub 86 275 89 17

Agnieszka Zawistowska