Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne działania Ośrodka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacyjne działania Ośrodka


Print Friendly, PDF & Email

W gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 17 listopada odbyła się II Krajowa Konferencja „Innowacyjne metody zarządzania organizacją”. Celem spotkania była wymiana poglądów na tematy związane z wprowadzaniem innowacyjnych zmian w organizacji oraz przedstawienie przykładowych wyników badań dotyczących nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

Konferencje rozpoczęła prowadząca prof. Joanna Salachna. Następnie oddała głos Jego Magnificencji dr hab. Robertowi Charmasowi, rektorowi uczelni, który przywitał zebranych gości. Prezydent miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski, w kilku zdaniach przedstawił działania Miasta zmierzające do innowacji.

5.04 009

5.04 004

5.04 008

 

Następnie w dwóch częściach wystąpień poruszane były tematy dotyczące: determinant wprowadzania zmian innowacyjnych w organizacjach, w sektorze rolno-spożywczym w województwie podlaskim,innowacyjnych rozwiązań wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich. O innowacyjnych działaniach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych mówiła Sylwia Sikorska, pracownica Ośrodka. Prelegentka przybliżyła nowe formy pracy doradczej zorganizowane w taki sposób, aby nie narzucać działań, a wychodzić naprzeciw problemom i potrzebom przedsiębiorców rolnych.

5.04 071

mgr inż. Sylwia Sikorska podczas prelekcji nt. Innowacyjnych działań Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

5.04 031

W ostatniej części konferencji nawiązała się dyskusja, uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat poszczególnych wystąpień. Padło wiele pochlebnych słów pod adresem PODR w Szepietowie – w szczególności pochwalono organizację imprez targowo-wystawienniczych, porównując je do Poznańskiej Polagry.

5.04 066

5.04 040

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat szeroko rozumianych innowacji ich zasadności i wdrażania.

mgr inż. Sylwia Sikorska

PODR Szepietowo