Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału!


Print Friendly, PDF & Email

Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich!
Pragniemy Was serdecznie zaprosić do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”. Inicjatywę tę koordynuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zależy nam na tym, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.
Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem! Na tej drodze chcemy Was wspierać i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Inicjatywie.
Inicjatywa jest nieodpłatna, a udział w niej pozwoli Waszemu Kołu na:
• zapoznanie się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
• uzyskanie wsparcia szkoleniowego w zakresie chowu przyzagrodowego gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich;
• dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia;
• uzyskanie wsparcia w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.
Aby wyrazić zainteresowanie uczestnictwem w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska” należy pobrać, wypełnić, podpisać i wysłać do Nas list intencyjny, którego wzór można pobrać poniżej:

Wzór listu intencyjnego (PDF)

Podpisany list intencyjny prosimy przesłać do nas najpóźniej do 7-go czerwca br. pocztą tradycyjną lub skan na adres e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl
Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane przystąpieniem do Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” prosimy również o wypełnienie ankiety online, która pomoże nam lepiej zaprojektować nasze działania i przygotować potrzebne wsparcie.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą informacje:
– dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi
– czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
– ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
– ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
– czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?
– do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 508 925 725
Tel. 511 134 544
e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl

źródło: strona internetowa
https://nikidw.edu.pl/2020/05/25/zaproszenie-do-inicjatywy-tradycyjna-gesina-wiejska/
Narodowy Instytut
Kultury i Dziedzictwa Wsi