Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lokalna marka żywnościowa szansą na rozwój – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lokalna marka żywnościowa szansą na rozwój


Print Friendly, PDF & Email

Ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi budowy lokalnej marki, jej promocji i rozwijania, może pochwalić się województwo dolnośląskie, o czym mogli przekonać się uczestnicy wyjazdu, który odbył się 26-28 października 2015 r.

Wyjazd umożiwił zapoznanie się z zasadami tworzenia partnerstwa dla potrzeb promowania swego regionu i lokalnej marki żywnościowej. Pomógł uczestnikom zrozumieć rolę jako mogą pełnić w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Stworzył także możliwość poznania instrumentów kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Wyjazd studyjny wpisał się w promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Ponadto miał za cel aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Osoby biorące udział w wyjeździe studyjnym wysłuchały wykładów na temat promocji produktów regionalnych i tradycyjnych na Dolnym Śląsku oraz o współpracy i partnerstwie w rozwoju rynku produktów regionalnych oraz tradycyjnych.

Budowanie lokalnej marki

W ramach wizyt studyjnych uczestnicy wyjazdu odwiedzili LGD „Partnerstwo Ducha Gór” działające na obszarze ośmiu gmin, stanowiących niemal cały obszar powiatu jeleniogórskiego, a także gospodarstwo ekologiczne „Kozia Łąka” zajmujące się hodowlą kóz i przetwórstwem mleka koziego.

Gospodarstwo ekologiczne „Kozia Łąka” położone jest w pobliżu Jeleniej Góry. Własciciele zajmują się hodowlą kóz, i przetwórstwem mleka koziego. W 2010 r. Ser Kozi Łomnicki został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. W 2012 r. ser kozi dojrzewający z kozieradką otrzymał ogólnopolską nagrodę „Perła 2012”. Gospodarstwo należy do Sieci Zagród Edukacyjnych. Gospodarze prowadzą również sprzedaż internetową swoich wyrobów, a mają ich ponad 20 rodzajów.

W Łomnicy, uczestnicy wyjazdu, odwiedzili rodzinne gospodarstwo rolne i agroturystyczne „Łomniczanka”. Gospodarz zajmuje się uprawą roślinną, hodowlą bydła mięsnego, hodowlą karpi i pstrągów, a gospodyni chowa kury, nadzoruje działalność agroturystyczną i prowadzi sklep z produktami regionalnymi „Wiejskie Delicje”. Mozna w nim kupić najlepsze regionalne produkty z Dolnego Śląska oraz z innych województw (są tu m.in. wyroby firmy „Dary Natury” z woj. podlaskiego). W sklepie sprzedawane są m.in.wyroby garmażeryjne wytwarzane w gospodarstwie.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się rownież z dzialalnością rodzinnej firmy „Ol’Vita”, która powstała w 2004 r. Podstawowym wyrobem firmy jest olej rzepakowy tłoczony na zimno, a surowiec skupowany jest od okolicznych rolników, których gospodarstwa położone są na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Ślężański olej rzepakowy w 2013 roku otrzymał ogólnopolską Perłę. Firma cały czas rozwija się i wprowadza coraz ciekawsze produkty, np. olej z pestek truskawek, olej z pszennych zarodków. 

 

 

             

            

 

Rodzinna firma Dar-Vit w miejscowości Słotwina, zajmującą się przetwórstwem mięsa cieszy się powodzeniem. Wszystkie wyroby wytwarzane są tradycyjną technologią co sprawia, że są bardzo trwałe i smaczne. Za „kiełbasę z Jagodnika” właściciel otrzymał w 2014 roku nagrodę Perły.

 

            

 

Winnica Świdnicka”, która początkowo zajmowała obszar 40 arów, dziś zajmuje obszar blisko 4 ha, a średni roczny wyrób win, to około 10 tys. butelek. Winnica prowadzi również szkółkę hodowli sadzonek i należy do Sieci Zagród Edukacyjnych.              

             

 

Dzięki współpracy z doradcami z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, wizyty studyjne zlokalizowane były w gospodarstwach o różnorodnej produkcji,  w należących do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska i tworzących lokalną markę żywnościową.

Wyjazd studyjny zorganizował, na zlecenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Udział wzięło 25 mieszkańców obszarów wiejskich i doradców z województwa podlaskiego.

Joanna Czarkowska