Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Hajnowski Marcinek na Liście Produktów Tradycyjnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Hajnowski Marcinek na Liście Produktów Tradycyjnych


Print Friendly, PDF & Email

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 lipca 2016 r., Hajnowski Marcinek został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poświadcza to, że produkt ten został uznany za wyrób o wyjątkowej jakości, cechach i właściwościach, wynikających ze stosowania przez lata tradycyjnych sposobów wytwarzania oraz wykorzystywania składników pochodzących z tego regionu – od co najmniej 25 lat. Wpis taki daje możliwość promocji walorów kulturowych i gospodarczych miasta i regionu, pozwala na rozpowszechnienie informacji o danym wyrobie i wyróżnia go spośród innych. Konsumentom gwaranTUJE, że produkt jest unikalny. Zarejestrowane wyroby mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych prowadzonych także na szczeblu regionalnym i krajowym, a rejestracja umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych.

EMMA BOROWIK 2

Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Ponadto uzyskany w Ministerstwie wpis jest dla producentów podstawą do dalszych działań związanych z wpisem produktu do systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w Unii Europejskiej, co z kolei daje szansę na ubieganie się o środki finansowe (dotacje) na działania związane z danym produktem.

Na Liście Produktów Tradycyjnych z Regionu Puszczy Białowieskiej już znajdują się: Twaróg hajnowski oraz Lipiec białowieski. Jak informuje strona www Ministerstwa, na dzień 27 lipca br. łącznie jest wpisanych w Polsce 1572 produktów, w tym 61 z województwa podlaskiego. Najwięcej produktów tradycyjnych zarejestrowanych jest w województwie podkarpackim – 209.

Link http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych

Wśród nich są m.in. produkty mleczne, mięsne, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, dania gotowe i potrawy czy napoje. O wpis na listę danego produktu mogą występować osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Miejscem właściwym do składania wniosków jest Urząd Marszałkowski, pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całością przedsięwzięcia kierowała Pani Magdalena Chirko Zastępca kierownika Referatu Polityki Gospodarczej Urząd Miasta Hajnówka

 

 

 Agnieszka Kościuczuk

PZDR Hajnówka