Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Gospodarstwo rolne Państwa Micun najbezpieczniejsze w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Gospodarstwo rolne Państwa Micun najbezpieczniejsze w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 18 lipca 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 • Ubezpieczenia Pocztowe.

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia
i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XVI edycją w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłosiło się 67 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia
i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin
i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
w gospodarstwie rolnym.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2018 roku zostało gospodarstwo Państwa Urszuli i Bartłomieja Micun  z miejscowości Chodorówka Stara Kolonia, gm. Suchowola, powiat sokólski – gospodarstwo ukierunkowane na produkcję jaj wylęgowych, 18 tys. kur reprodukcyjnych.

II miejsce przyznano Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim z miejscowości Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński – hodowla bydła mlecznego.

Na III miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Emilii i Krzysztofa Horaczych
z miejscowości Kolonia Dryga, gm.  Suchowola, powiat sokólski – hodowla bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Elżbiecie i Januszowi Grochowskim z miejscowości Kamińskie Wiktory, gm. Poświętne, powiat białostocki – za estetyczne i bezpieczne zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym,
 • Państwu Barbarze i Wojciechowi Gąsowskim z miejscowości Dąbrówka Kościelna, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki -za rozwiązania poprawiające ergonomię
  i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,
 • Państwu Agacie Małgorzacie i Zdzisławowi Łubom z miejscowości Mężenin, gm. Śniadowo, powiat łomżyński – za organizację miejsca wypoczynku rodziny i zabaw dla dzieci na terenie posesji gospodarstwa rolnego,
 • Państwu Wioletcie i Wiesławowi Więckom z miejscowości Szczodruchy, gm. Raczki, powiat suwalski – za utrzymanie parku maszynowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy,
 • Państwu Lidii i Markowi Wiszniewskim z miejscowości Janówka, gm. Augustów, powiat augustowski – za organizację bezpiecznych warunków pracy w warsztacie,
 • Państwu Wioletcie i Kazimierzowi Szkiłądź z miejscowości Jaminy, gm. Sztabin, powiat augustowski – za rozwiązania ułatwiające bezpieczną pracę na podmokłych łąkach torfowych.

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku Krzysztof Jaworowski podziękował
za udział w konkursie wszystkim jego uczestnikom, organizatorom konkursu oraz sponsorom nagród.

                                                                                                            Dyrektor

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski