Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Finał XXI Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM” rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Finał XXI Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM” rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

15 marca 2017 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów klas maturalnych
o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Uczestników konkursu gościł Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Organizatorami XXI edycji konkursu byli:

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

– Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

W okresie od października do listopada 2016 r. pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeszkolili 509 uczniów z 18 szkół rolniczych województwa podlaskiego.

W etapie wojewódzkim konkursu wzięło udział 18 uczniów, którzy zajęli I miejsca
w eliminacjach szkolnych.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu zostali:

I miejsce – Mateusz Pietraszko – Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,

II miejsce – Mateusz Pikus – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie,

III miejsce – Andrzej Zaremba – Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli udział:

  • Krzysztof Jaworowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku
  • Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
  • Alicja Teresa Anuszkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca Wojewodę Podlaskiego
  • Jarosław Janowicz – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych
  • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki
  • Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły
  • Andrzej Remisiewicz – właściciel firmy Trans-Rol – sponsor obiadów dla uczestników konkursu
  • Tomasz Witkowski – przedstawiciel firmy OXY LINE
  • Dorota Gołębiewska – Dyrektor Centrum Turystyczno Rehabilitacyjnego Zakładu       Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

2780 foto

Organizatorzy, zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu

Uroczystości finałowe konkursu uświetnił występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

Łukasz Gilewski
Starszy Specjalista  

OR KRUS w Białymstoku