Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Finał regionalnego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Finał regionalnego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo


Print Friendly, PDF & Email

Organizatorzy Konkursu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają w dniu 17 maja br. wszystkich producentów, których produkty zostały zakwalifikowane do udziału w regionalnym finale Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, do Białostockich Spodków na ul. Św. Rocha 14. Początek o godzinie 10.00. Ze względów organizacyjnych, wskazane jest wcześniejsze stawienie się, celem przygotowania stoiska.

Konkurs posiada długoletnią tradycję, ponieważ organizowany jest od 2000 roku. Głównym celem jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

W tym roku, pięcioosobowa komisja będzie wybierać te najlepsze z ponad 120 produktów, które po wstępnych zgłoszeniach zostały ostatecznie zakwalifikowane przez głównego organizatora krajowego – Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Najważniejszym kryterium kwalifikowania produktu jest przede wszystkim związek z określonym obszarem geograficznym, posiadanie szczególnych cech, wynikających ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu. Wyrób powinien być wytwarzany w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie, zwyczajów oraz powinien być od dawna znany w okolicy.

Zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody).

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (przetwory owocowe, warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).

III. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).

IV. Inne produkty regionalne,w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np.

farsze);

oraz w specjalnej kategorii „Od pola do stołu”, dedykowanej jedynie producentom wytwarzającym i sprzedającym swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy.

Bliższe informacje pod nr. telefonu 86 275 89 38.

Joanna Czarkowska