Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Finał Podlaskiej Agroligi 2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Finał Podlaskiej Agroligi 2013


Print Friendly, PDF & Email

Już 10 lipca poznamy najlepszych podlaskich rolników i agrofirmy. W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczysty finał konkursu Podlaska Agroliga 2013. Konkurs to doskonała promocja osiągnięć rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego poprzez pokazanie sukcesów i ludzi, którzy są ich autorami.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od kilkunastu lat jest organizatorem konkursu Agroliga na szczeblu wojewódzkim. Co roku wyłaniane są najlepsze gospodarstwa rolne i firmy związane z agrobiznesem. Konkurs znakomicie promuje ich osiągnięcia i możliwości.

W tegorocznej edycji konkursu bierze udział dziesięć gospodarstw i cztery firmy. Zgodnie z regulaminem konkursu o tytuł mistrza ubiegają się gospodarstwa i firmy z zamkniętymi inwestycjami, zadbane i estetyczne, takie, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju.

Komisja konkursowa od 3 do 14 czerwca wizytowała gospodarstwa i firmy, następnie dokonała oceny według ściśle określonych kryteriów. W składzie komisji konkursowej pod przewodnictwem Marka Skarżyńskiego, zastępcy dyrektora PODR znaleźli się przedstawiciele: Wydziału Geodezji i Rolnictwa PUW, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Białymstoku, Podlaskiej Izby Rolniczej i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Galę finałową AgroLigi uświetni występ Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Gospodarstwa uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2013

 1. Agnieszka Winkler, zam. Żarnowo Pierwsze, gm. Augustów, pow. augustowski
 2. Grażyna, Jan i Dariusz Brzozowscy, zam. Budlewo, gm. Wyszki, pow. bielski
 3. Anna i Witalis Jakoniuk, zam. Gradoczno, gm. Narew, pow. hajnowski
 4. Maria Biedrzyckiej-Kałęka i Grzegorz Kałęka, zam. Brzozowo, gm. Kolno, pow. kolneński
 5. Patrycja i Wojciech Pruszkowscy, zam. Stare Jemielite, gm. Śniadowo, pow. łomżyński
 6. Wojciech Zalewski, zam. Zajki, gm. Trzcianne, pow. moniecki
 7. Barbara i Krzysztof Jaroma, zam. Nowe Stojło, gm. Suchowola, pow. sokólski
 8. Grażyna i Waldemar Bobin, zam. Oszkinie, gm. Puńsk, pow. sejneński
 9. Jolanta i Waldemar Józef Zdzichowski, zam. Krakówki Zdzichy, gm. Grodzisk, pow. siemiatycki
 10. Wioletta i Wiesław Więcko, zam. Szczodruchy, gm. Raczki, pow. suwalski

Firmy uczestniczące w wojewódzkim konkursie Podlaska Agroliga 2013

 1. MOTO-AGRO Jacek Błoch, Dariusz Dziuba, Sp. j., ul. Elewatorska 52, Białystok
 2. ABIES, Danuta i Marcin Kuczyńscy, Miecze 26, 19-206 Rajgród
 3. P.H.U. „GAMA” Szepietowscy Sp. j., ul. Przemysłowa 5, 18-200,Wysokie Mazowieckie
 4. AGRO-BUD Józef Kossakowski, ul. Jana Pawła II 26/40, 18-300 Zambrów

 

MZ