Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Etap wojewódzki XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Etap wojewódzki XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączona z wręczeniem nagród jego laureatom.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W 2019 r. konkurs organizowany jest po raz siedemnasty. Przebiega pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Rolnicy biorący udział w konkursie mają okazję do zaprezentowania swoich wyników pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Podczas eliminacji komisje sprawdzały czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 • Podlaski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Ubezpieczenia Pocztowe.

Oprócz laureatów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród przybyło wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili między innymi: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Średnicki, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała, przedstawiciele administracji samorządowej oraz inni przedstawiciele instytucji publicznych.

W bieżącym roku w konkursie uczestniczyło 61 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Po wyłonieniu spośród 9 najbezpieczniejszych gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, komisja konkursowa przyznała:

I miejsce gospodarstwu Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich,
z miejscowości Kalinowo-Czosnowo, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

 

II miejsce gospodarstwu Państwa Anety i Adama Gąsowskich, zam. Łapy Korczaki, gm. Łapy, pow. białostocki – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

III miejsce gospodarstwu Państwa Doroty i Leszka Gosków, zam. Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelna, pow. zambrowski – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Elżbiecie i Januszowi Grochowskim z miejscowości Kamińskie Wiktory, gmina Poświętne, powiat białostocki – za estetyczne i bezpiecznie zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym
 • Państwu Ewie i Grzegorzowi Czarnieckim z miejscowości Nowy Dwór, gmina Bakałarzewo, powiat suwalski – za wzorową organizację obory do hodowli bydła mlecznego
 • Państwu Elżbiecie i Piotrowi Stępkowskim, z miejscowości  Krynki Sobole, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki – za estetyczne zagospodarowanie i wygrodzenie części mieszkalnej od gospodarczej
 • Państwu Beacie i Radosławowi Mioduszewskim z miejscowości  Lutostań, gmina Łomża, powiat łomżyński – za estetyczne zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym
 • Państwu Ilianie i Adamowi Rółkowskim z miejscowości Żarnowo Trzecie, gmina Augustów, powiat augustowski – za rozwiązania poprawiające ergonomię i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym
 • Państwu Joannie i Tomaszowi Orłowskim z miejscowości Fiedorowizna, gmina Sztabin, powiat augustowski – za prawidłowe utrzymanie parku maszynowego w gospodarstwie rolnym.

Fundatorami nagród i wyróżnień byli organizatorzy konkursu, a także Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A, Grupa Agrocentrum, Starosta Powiatu Białostockiego, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Starosta Powiatu Łomżyńskiego, Starosta Powiatu Suwalskiego, Starosta Powiatu Zambrowskiego, Starosta Powiatu Siemiatyckiego, Burmistrz Łap, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Wójt Gminy Sztabin, Wójt Gminy Augustów, Wójt Gminy Kołaki Kościelne, Wójt Gminy Grodzisk.

Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali wiele atrakcyjnych nagród. Jedną z nich był bon na zakup kosiarki o wartości 8 100,00 zł, który ufundowała firma SAMASZ Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                                                            p.o. Dyrektora

                                                                                  OR KRUS w Białymstoku

                                                                                  mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

zdjęcia; A. Fatyga