Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Etap wojewódzki XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Etap wojewódzki XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
  w Białymstoku,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego
XV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłoszono 43 gospodarstwa. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2017 roku jest gospodarstwo Państwa Dominiki i Karola Bednarczyków, zam. Łacha, gm. Turośl (pow. gospodarstwa 31 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

 

IMG 20170818 122050 1 mały

II miejsce: Małgorzata i Jan Pruszyńscy z miejscowości Pruszanka Stara, gm. Brańsk (pow. gospodarstwa 12,7 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

III miejsce:Maria i Jan Wojtkowscy z miejscowości Moczydły Pszczółki, gm. Perlejewo (pow. gospodarstwa 17,5 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Annie i Jackowi Foltyńskim, zam. Lachowo, gm. Kolno

– za nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,

 • Państwu Jolancie i Franciszkowi Kobylińskim, zam. Targonie Wielkie, gm. Zawady

– za organizacyjne oddzielenie części inwentarskiej od strefy mieszkalnej gospodarstwa,

 • Panu Wiesławowi Chmielewskiemu, zam. Oszkinie, gm. Puńsk

– za wzorową organizację obory do hodowli bydła mięsnego,

 • Panu Andrzejowi Zalewskiemu, zam. Szmurły, gm. Brańsk

– za wzorowe utrzymanie instalacji elektrycznej i ochronę przeciwpożarową w gospodarstwie rolnym,

 • Państwu Dorocie i Stanisławowi Barszczewskim, zam. Korobiec, gm. Suwałki

– za udogodnienia poprawiające ergonomię pracy w oborze,

 • Panu Robertowi Sawickiemu, zam. Promiski, gm. Augustów

– za wzorowe utrzymanie parku maszynowego.

 

 

IMG 20170818 121947. mały

Laureaci i organizatorzy Konkursu

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Dyrektor

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski