Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wsparcie finansowe dla małych gospodarstw – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wsparcie finansowe dla małych gospodarstw


Print Friendly, PDF & Email

Mimo, że działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” jeszcze nie ruszyło znane są szczegółowe zasady przyznawania tej pomocy. Pomoc dla małych gospodarstw będzie przyznawana w formie premii, wypłacanych w II transzach 48000 i 12000 zł.

Premia jest przeznaczona dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1ha lub posiadającego nieruchomości służące do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo osoby te muszą spełniać następujące kryteria:

  • Wielkość ekonomiczna nie przekracza w momencie ubiegania się o pomoc 10 tys. euro.
  • Osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości i utrzymać ten wzrost przez 5 lat od wypłaty I transzy pomocy
  • Wsparcie mogą uzyskać ubezpieczeni w pełnym zakresie jako rolnik w KRUS przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku,
  • Wsparcie mogą uzyskać osoby pełnoletnie prowadzące osobiście i na własny rachunek zarobkową działalność rolniczą.
  • 80% premii(I transzę) należy przeznaczyć na środki trwałe w gospodarstwie, pozostałe 20% (II transza ) może być wykorzystana na obrotowe środki
  • O wsparcie mogą się ubiegać osoby które nie otrzymały pomocy z następujących działań: Ułatwienie startu młodym rolnikom”, Modernizacja gospodarstw rolnych” , Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013, lub działania PROW 2014-2020- Modernizacja Gospodarstw Rolnych, Premie dla Młodych Rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do uzyskania wsparcia potrzebny będzie biznesplan, który odzwierciedlał będzie zmiany w gospodarstwie i jego realizacja będzie monitorowana przez ARiMR.

Polska jest podzielona na 4 makroregiony. Województwo podlaskie należy makroregionu C. Do wyliczenia, czy gospodarstwo nie przekracza 10 tys. euro potrzebne są fizyczne rozmiary produkcji w gospodarstwie – powierzchnie poszczególnych upraw i stan średni zwierząt w przypadku produkcji zwierzęcej). Poniższa tabelka przedstawia wybrane wskaźniki standardowej produkcji w makroregionie C.

Rodzaj produkcji wybrane wskaźniki standardowej nadwyżki w makroregionie C (€)
krowy mleczne 1330,09
krowy mamki 276,87
lochy 476,21
tuczniki 392,05
pszenica ozima 751,75
pszenżyto ozime 574,58
ziemniaki jadalne 30487,56
żyto ozime 418,67
mieszanka zbożowa jara 457,39
owies siewny 419,53

Na premie dla małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 przewidziano 883 mln euro.

              Alina Kajko

gł. specjalista d.s. przedsiębiorczości programów i projektów