Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że będzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Ze wsparcia skorzysta ponad 12 tysięcy rolników.

Wnioski o taką pomoc rolnicy mogli składać od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw. obszarem D czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej 583 mln euro.

Dotychczas obowiązujący limit środków na takie inwestycje pozwalał na udzielenie wsparcia 6 tys. rolników, spośród tych, którzy wówczas ubiegali się o pomoc. Teraz, dzięki zwiększeniu limitu dostępnych środków, potencjalna liczba beneficjentów zwiększy się do ponad 12 tys.. Ostateczna liczba zawartych umów o przyznanie pomocy zależy od aktualnego kursu euro oraz średniej wysokości przyznanej pomocy poszczególnym wnioskodawcom, a także od ostatecznej liczby wniosków mieszczących się w limicie, w związku z czym może być większa.

Te korzystne dla rolników zmiany wynikają z wejściach w życie 19 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1719).

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/

Dzisiaj jest 24.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie