Rolnicy gospodarujący na obszarach OSN, będą mogli składać w terminie od 10 lutego do 10 marca br. w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne i zostały one objęte programami, które mają na celu  ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska

Pomoc należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014 - 2020.

 

Wsparciem objęte będą dwa rodzaje inwestycji:

1) zw. z  dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

2) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych (m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu).

Pamiętać należy o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznania wyłącznie młodemu rolnikowi.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników.

 

Rolników zainteresowanych skorzystaniem z ww. pomocy zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Magdalena Milewska

st. sp. ds. przedsiębiorczości, programów i projektów

Dzisiaj jest 24.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie