Od połowy października można było składać wnioski w naborze „Modernizacja gospodarstw”. W nowym naborze aby można było ruszyć z inwestycją budowlaną nie wystarczy projekt, kosztorys i pozwolenie ale trzeba jeszcze będzie ogłosić postępowanie ofertowe na wykonanie inwestycji. Postępowanie ofertowe dotyczy wyboru dostawcy lub wykonawcy każdego zadania, którego koszt w zestawieniu rzeczowo-finansowym przekracza 20 000 zł.

Rolnik w ramach postępowania ofertowego będzie zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego, które zawierać będzie:

  • opis przedmiotu zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu
  • kryteria oceny oferty
  • termin składania ofert,
  • warunki wykluczenia
  • termin realizacji.

Dla upublicznienia zapytania ofertowego ma być przygotowana specjalna strona internetowa, na której zamawiający będą zobowiązani do zamieszczania swoich zapytań ofertowych. Całą dokumentację związaną z postępowaniem ofertowym oraz protokołem z wybory dostawcy, zapytaniami ofertowymi, ofertami trzeba będzie przedstawić w ARiMR wraz z wnioskiem o płatność.

                                                                       Józef Kurzyna

Dzisiaj jest 24.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie