Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasada odwrotnego obciążenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasada odwrotnego obciążenia


Print Friendly, PDF & Email

Zasada odwrotnego obciążenia

Od 1 października 2013 roku obowiązują zmiany w ustawie o podatku VAT które mają istotne  znaczenie dla rolników.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT katalog towarów, do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia  rozszerzono m.in. o:

  • Żelazostopy (PKWiU 24.10.1.0)
  • Druty z miedzi i jej stopów (PKWiU 24.44.23.0)
  • Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
  • Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
  • Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • Sprzedawcą jest czynny podatnik VAT,
  • Nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art.15 ustawy o VAT (czynny lub zwolniony z VAT)
  • Dostawa nie jest objęta zwolnieniem, przysługującym dla dostawy towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Jest to również podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanej transakcji, a sprzedawca towarów jest tym samym zwolniony z obowiązku zapłaty VAT do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji sprzedawca wystawia fakturę bez stawki i kwoty podatku umieszczając w niej informację „odwrotne obciążenie”. Nabywca zaś nalicza podatek w wysokości 23% na podstawie faktury wewnętrznej lub też adnotacji bezpośrednio na fakturze zakupu. Rolnik czynny – rozliczający się na zasadach ogólnych wykazany podatek należny wykazuje w deklaracji VAT 7(wersja 14) w pozycji 31 i 32, a następnie VAT naliczony w pozycji 41 i 42 pozostałe zakupy  lub w pozycji 38 i 39 w sytuacji, gdy zakupione materiały posłużą do budowy środka trwałego. Rolnik ryczałtowy wyliczony VAT należny wykazuje w deklaracji VAT 9M. Obie deklaracje rolnicy powinni złożyć nie później niż do 25 dnia miesiąca następnego,  w którym powstał obowiązek podatkowy.

                                                                                                    Katarzyna Kruszewska