Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wysokość stawek VAT bez zmian – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wysokość stawek VAT bez zmian


Print Friendly, PDF & Email

Od 2011 roku obowiązuje w naszym kraju podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23 %. Dla niektórych towarów i usług przewidziane zostały obniżone stawki VAT tj. 8% , 5% i 0%. Ponadto ustawodawca w art. 114 ust. 1 i art. 115 ust.2 w związku z art. 146a ustawy o VAT określił między innymi, że zryczałtowany zwrot podatku przysługujący rolnikom ryczałtowym wynosi 7%. Na podstawie art. 146a ustawy o VAT podwyższone od 2011 roku stawki podatku obowiązują do 31 grudnia 2016 roku. Planowana na 2017 r. obniżka stawek VAT z 8% do 7% i z 23% do 22% spowodowałby ujemny wpływ na dochody do budżetu państwa z tytułu VAT w wysokości około 7,5 mld złotych w skali roku. W związku z faktem, iż dochody z podatku VAT są najważniejszym wpływem do budżetu państwa , dlatego wielkość i stabilność wpływów tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa a także polityki gospodarczej i społecznej. Dlatego też w związku z przyjętym na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 przez Radę Ministrów projektem o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe stawki VAT zostaną utrzymane do końca 2018 roku.

                                                                                                                             Anna Kuczyńska