Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Korekta podatku- bez uzasadnienia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Korekta podatku- bez uzasadnienia


Print Friendly, PDF & Email

Od stycznia 2016 roku nie będzie konieczności składania uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji. Nanoszenie korekty błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych będzie ułatwione w związku z faktem, iż nie będzie   trzeba sporządzać uzasadnienia poprawek. Nowe zasady korygowania deklaracji wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku.

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych podatnik w składanej deklaracji podatkowej w przypadku popełnienia błędów: formalnego, nie mającego wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, który mógł utrudnić identyfikację podatnika lub błędu podatkowego, który mógł wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwotę zwrotu podatku był zobowiązany do złożenia wraz z korektą deklaracji stosowne uzasadnienie przyczyny korekty na druku    ORD-ZU (art. 81§2 ordynacji podatkowej). To właśnie ono decyduje czy deklaracja zostanie skorygowana, przedsiębiorca może także skorygować deklarację już skorygowaną- o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Takie uzasadnienie sporządza się w ceku wyjaśnienia organowi podatkowemu, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego.

Z początkiem nowego roku będzie można dołączyć uzasadnienie – nie będzie to jednak obowiązkiem podatnika – wprowadza to ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649). A zatem korekty deklaracji będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej lub poprawionej wersji rozliczenia. Nowością będzie również, iż organ podatkowy będzie miał od przyszłego roku obowiązek informowania na piśmie podatnika składającego korektę deklaracji o jej bezskuteczności. Zawiadomienie takie będzie jedynie informacją i w żaden sposób nie będzie można go zaskarżyć.

Źródło: DZ.U. poz.1649, Gazeta podatkowa- nr 94 z dn. 23.11.2015

Anna Kuczyńska