Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Działy specjalne produkcji rolnej, a księgi rachunkowe – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Działy specjalne produkcji rolnej, a księgi rachunkowe


Print Friendly, PDF & Email

Działy specjalne produkcji rolnej są pewnym wycinkiem z działalności rolniczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatek ten może być ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg, a więc liczony od wartości faktycznego dochodu lub na podstawie tzw. norm szacunkowych. Od 1 stycznia 2016 roku uległy zmianie przepisy. Podatnicy, którzy uzyskali przychody netto o wartości co najmniej 1 200 000 euro nie mają wyboru, są zobowiązani do założenia i prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. 

Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy w 2015 roku uzyskali przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych o wartości co najmniej 1 200 000 euro w walucie polskiej są zobowiązani do założenia i prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. To oznacza, że nie mogą samodzielnie decydować, czy chcą rozliczać podatek z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych, czy na podstawie norm szacunkowych. Limit w 2016 roku wynosi 5 092 440 zł 1 200 000 euro X 4,2437 zł/euro wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2015r. Podstawą prawną ustalenia limitu przejścia na pełne księgi rachunkowe jest ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.699).

Od 2016 r. prowadzący działy specjalne mają trzy metody opodatkowania:

– podstawową – ryczałt za poszczególne działy

– na postawie załącznika nr 2 do ustawy o PIT

– dobrowolnie na podstawie prowadzonego na własny wniosek KPiR.

Kazimierz Konarzewski

starszy specjalista ds. ekonomiki