Od dnia 1 grudnia 2016 r. kwoty te wynoszą:

- 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr - przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty rolniczej,

- 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr - przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej,

- przychody między kwotą 2.838 zł 60 gr a 5.271 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 563 zł 05 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 478 zł 62 gr.                                                                                                                      

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

                                Iwona Nagórka

                                                                                                                              Specjalista

                                                                                                                              OR KRUS w Białymstoku

           

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie