Nowy formularz VAT – 7 (17) obowiązuje już w rozliczeniu za sierpień za 2016 roku. Nowe wersje obowiązują także w deklaracjach VAT – 7K(11) i VAT- 7D(8), które należy stosować do rozliczenia za III kwartał 2016r. Jednak poprzedni wzór deklaracji VAT – 7(16) można stosować do końca 2016 roku albo za IV kwartał . Z poprzednich wersji deklaracji nie mogą jedynie korzystać podatnicy, którzy nabywają paliwo w innych krajach Unii Europejskiej. W porównaniu z poprzednimi wersjami deklaracji VAT – 7 ; VAT – 7K; VAT – 7D nowe wzory deklaracji zawierają dodatkową pozycję 39 „kwota podatku do wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art.103 ust. 5a i 5b ustawy”. W pozycji tej należy wpisać VAT wpłacony wcześniej na konto organu celnego i wykazany w deklaracji VAT – 14 za okres, za jaki składana jest deklaracja. Kwota wykazana w poz. 39 będzie obniżała VAT należny wynikający z deklaracji VAT – 7; VAT – 7K; VAT – 7D, gdyż wcześniejsza zapłata VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa nie zwalnia z rozliczenia WNT w deklaracji.

Jacek Kuczyński

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie