Do 31 maja każdego roku rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota  należnego podatku dochodowego od przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła obowiązującej rocznej kwoty granicznej. Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej decyduje o pozostaniu przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W przypadku gdy kwota należnego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także zaświadczenie albo oświadczenie nie zostanie złożone w terminie do 31 maja, ubezpieczenie ustanie z dniem, do którego osoba zobowiązana była złożyć stosowne dokumenty w KRUS, chyba że zaprzestała prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej należy zgłosić w terminie 14 dni.

Źródło: www.krus.gov.pl                                                                                                           Monika Jakubowska

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie