Od stycznia 2016 roku będą obowiązywać wyższe stawki zwrotu podatku akcyzowego. Ministerstwo Rolnictwa 1 grudnia 2015 roku podjęło decyzję o zwiększeniu stawki   z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l co umożliwi producentom rolnym ubieganie się o zwrot podatku w wysokości 86 zł/ ha użytków rolnych .

Terminy składania wniosków nie ulegają zmianie:

  • od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wnioski składają producenci rolni wraz z fakturami zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
  • od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.wnioski składają producenci rolni wraz z fakturami zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wnioski składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Dotacje wypłacane będą w dwóch terminach:

  • 1-30 kwietnia 2016 roku dla wniosków składanych w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2016 roku dla wniosków składanych w drugim terminie.

Paweł Śliwowski

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie