Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rachunkowość rolnicza – Polski FADN – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rachunkowość rolnicza – Polski FADN


Print Friendly, PDF & Email

Od dnia 1 stycznia 2004 roku w Polsce wdrażana jest rachunkowości w gospodarstwach rolnych według zasad systemu Polski FADN.

FADN to Sieć Danych Rachunkowości Gospodarstw Rolniczych (Farm Accountancy Data Networ), którą dysponuje Komisja Unii Europejskiej dla oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych na terenie Wspólnoty. Dane rachunkowe zebrane w ramach FADN są wiarygodne i reprezentatywne, są podstawą do sporządzenia raportów na temat sytuacji w rolnictwie oraz na rynkach rolnych, a także o dochodach rolników we Wspólnocie Europejskiej.

Podstawowe zasady obowiązujące w systemie to dobrowolność rolników w prowadzeniu rachunkowości, tajność danych oraz zakaz wykorzystywania danych do celów podatkowych.

Rozporządzenie Rady EWG nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 roku nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek utworzenia sieci danych rachunkowości gospodarstw rolniczych w swoim kraju. Polska zaakceptowała regulacje prawne dotyczące FADN i zobowiązała się do ich pełnego wdrożenia.

W Polsce system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych prowadzony jest w oparciu o Ustawę z dnia 29 listopada 2000 roku.

W województwie podlaskim rachunkowość PL FADN prowadzona jest w 1005 gospodarstwach rolnych reprezentatywnych dla określonego kierunku produkcji rolnej. System wdrażany jest przez PODR w Szepietowie we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Informacje pozyskiwane przez rolników włączonych w system są przekazywane Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim służą samym rolnikom. Są pomocne w podejmowaniu prawidłowych decyzji gospodarczych w swoich gospodarstwach. Zarządzanie gospodarstwem rolnym w sytuacji gospodarki rynkowej wymaga od rolników podejmowania ważnych i trudnych rozstrzygnięć typu: jakie produkty wytwarzać, jak dużo produkować, jakie stosować technologie, kiedy i gdzie dokonywać sprzedaży, w jaki sposób finansować prowadzoną działalność rolniczą. Przy szukaniu odpowiedzi na takie pytania niezbędne jest uzyskiwanie we właściwym czasie odpowiednich informacji i wykorzystywanie ich w procesie decyzyjnym. Bezpośrednią korzyścią odnoszoną przez rolnika jest pogłębienie wiedzy ekonomicznej a także przyzwyczajenie do systematycznego prowadzenia i dokumentowania zapisów. Umiejętność ta może okazać się bardzo przydatną, np. przy rozliczaniu podatku VAT na zasadach ogólnych, prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, czy w sytuacji, kiedy istnieje obowiązek prowadzenia zapisów np. w przypadku korzystania ze wsparcia budżetowego (kredyty preferencyjne).

Uzyskane z gospodarstw wiarygodne dane mogą służyć organizacjom zawodowym rolników stanowiąc podstawę do negocjacji a także ośrodkom decyzyjnym dla oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych i kształtowaniu polityki rolnej państwa.

Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są także konieczne przedstawicielom poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej do negocjowania narodowych programów wsparcia swoich rolników. Więcej na www.fadn.pl

Anna Olędzka

Anna Olędzka, tel. 86 2758935
Sławomir Jabłoński tel. 86 2758937