Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r.


Print Friendly, PDF & Email

ARiMR 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

Łącznie na I kwartał 2016 r. Agencja przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł.

Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I kwartale br. kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł.

Powyższe limity środków otrzymało 7 banków, w tym Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy i Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  • RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
  • Z – kredyty na zakup użytków rolnych;
  • PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki obowiązujące w okresie 01.01.2016r. – 31.03.2016r.

(wysokość WIBOR – 1,73%, wg stawki z dnia 30-11-2015 r.)

Lp. Bank

Marża Banku

Oprocentowanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych:

RR, Z, PR

K01          K02
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni
1 Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
2 SGB-Bank SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
3 Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
4 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2100 3,0000 3,0000 2,1050 3,1575
5 Raiffeisen Bank Polska SA 2,30 4,0300 3,0000 3,0000 2,0150 3,0225
6 Bank Zachodni WBK SA 1,95 3,6800 3,0000 3,0000 1,8400 2,7600
7 Pekao SA 1,80 3,5300 3,0000 3,0000 1,7650 2,6475

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR –        kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym             

Z   –         kredyty na zakup użytków rolnych

PR –        kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków    oraz na zakup akcji lub udziałów                                                                                          

K01 –      kredyty klęskowe inwestycyjne

K02 –     kredyty klęskowe obrotowe

Źródło- www.arimr.gov.pl

                                                                                                                                     Kazimierz Konarzewski

                                                                                                                     starszy specjalista ds. ekonomiki