Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ruszyły dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ruszyły dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych


Print Friendly, PDF & Email

ARiMR przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł. na I kwartał 2016 r. Zainteresowani zaciągnięciem kredytów mogą składać wnioski. Szacuje się, że banki udzielą kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 296 mln zł. Zobacz które banki otrzymały limity!

 Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:

  •    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  •    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  •    SGB Bank S.A.
  •    Bank Zachodni WBK S.A.
  •    Pekao S.A.
  •    Krakowski Bank Spółdzielczy
  •    Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  •    RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
  •    Z – kredyty na zakup użytków rolnych;
  •    PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki obowiązujące w okresie 01.01.2016r. – 31.03.2016 r.

(wysokość WIBOR – 1,73%, wg stawki z dnia 30-11-2015 r.)

Bank

Marża banku

Oprocent-owanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych

RR, Z, PR

K01 K02
ubezpieczeni

nieubezpieczeni

Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
SGB-Bank SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2100 3,0000 3,0000 2,1050 3,1575
Raiffeisen Bank Polska SA 2,30 4,0300 3,0000 3,0000 2,0150 3,0225
Bank Zachodni WBK SA 1,95 3,6800 3,0000 3,0000 1,8400 2,7600
Pekao SA 1,80 3,5300 3,0000 3,0000 1,7650 2,6475

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym             

Z – kredyty na zakup użytków rolnych

PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów   

K01 – kredyty klęskowe inwestycyjne

K02 – kredyty klęskowe obrotowe

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

                                                                                                                                     Kazimierz Konarzewski, MZ