Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogłoszono aktualne limity środków na udzielanie kredytów w I półroczu 2017 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogłoszono aktualne limity środków na udzielanie kredytów w I półroczu 2017 roku


Print Friendly, PDF & Email

Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały limity akcji kredytowej i limity dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 roku. Dotyczy to kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

  • Kredyty inwestycyjne – limit dopłat do nowych kredytów ma wynieść 5,3 mln złotych. Przewiduje się że pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej wysokości 698 mln złotych.

W 2017 roku będą udzielane w ramach linii:

– RR- kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

– Z- kredyt na zakup użytków rolnych

– PR- kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych                                                                                                                                        

Limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących

Nazwa banku Marża banku Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę %
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 3,00
Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 3,00
SGB- Bank SA 2,50 3,00
Bank BGŻ BNP Paribas S.A 2,48 3,00
BOŚ SA 2,45 3,00
Raiffeisen Polbank 2,30 3,00
Bank Zachodni WBK 1,95 3,00
Pekao SA 1,80 3,00
  • Kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych ( linia kredytowa ZC)- limit dopłat do nowych kredytów- 7,2 mln złotych. Przewiduje się że pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej wysokości 375 mln złotych. Kredyty z tej linii będą udzielane do 30 kwietnia 2017 roku.

Limity otrzymały 3 centrale banków współpracujących.

Nazwa banku Marża banku Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę
SGB-Bank SA 1,70 1,00
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 1,70 1,00
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 1,70 1,00

Zasady udzielania powyższych kredytów znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Pomoc krajowa.

Źródło: www.arimr.gov.pl

                                                                                                           Grażyna Orzepowska

                                                                                                           PZDR Siemiatycze