Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały limity akcji kredytowej i limity dopłat do oprocentowania kredytów planowanych do udzielenia w I półroczu 2017 roku. Dotyczy to kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.

  • Kredyty inwestycyjne – limit dopłat do nowych kredytów ma wynieść 5,3 mln złotych. Przewiduje się że pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej wysokości 698 mln złotych.

W 2017 roku będą udzielane w ramach linii:

- RR- kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,

- Z- kredyt na zakup użytków rolnych

- PR- kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych                                                                                                                                        

Limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących

Nazwa banku Marża banku Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę %
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 3,00
Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 3,00
SGB- Bank SA 2,50 3,00
Bank BGŻ BNP Paribas S.A 2,48 3,00
BOŚ SA 2,45 3,00
Raiffeisen Polbank 2,30 3,00
Bank Zachodni WBK 1,95 3,00
Pekao SA 1,80 3,00
  • Kredyty na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych ( linia kredytowa ZC)- limit dopłat do nowych kredytów- 7,2 mln złotych. Przewiduje się że pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej wysokości 375 mln złotych. Kredyty z tej linii będą udzielane do 30 kwietnia 2017 roku.

Limity otrzymały 3 centrale banków współpracujących.

Nazwa banku Marża banku Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę
SGB-Bank SA 1,70 1,00
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 1,70 1,00
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 1,70 1,00

Zasady udzielania powyższych kredytów znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce Pomoc krajowa.

Źródło: www.arimr.gov.pl

                                                                                                           Grażyna Orzepowska

                                                                                                           PZDR Siemiatycze

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie