Powyższe limity środków otrzymało 7 central banków:

  •    Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  •    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  •    SGB Bank S.A.
  •    Bank Zachodni WBK S.A.
  •    Pekao S.A.
  •    Krakowski Bank Spółdzielczy
  •    Raiffeisen Bank Polska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

  •    RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
  •    Z - kredyty na zakup użytków rolnych;
  •    PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. Agencja będzie mogła zwiększyć bankom środki na cały 2016 r.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki obowiązujące w okresie 01.01.2016r. - 31.03.2016 r.

(wysokość WIBOR - 1,73%, wg stawki z dnia 30-11-2015 r.)

Bank

Marża banku

Oprocent-owanie Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych

RR, Z, PR

K01 K02
ubezpieczeni

nieubezpieczeni

Bank Polskiej Spółdzielczości SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
SGB-Bank SA 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2100 3,0000 3,0000 2,1050 3,1575
Raiffeisen Bank Polska SA 2,30 4,0300 3,0000 3,0000 2,0150 3,0225
Bank Zachodni WBK SA 1,95 3,6800 3,0000 3,0000 1,8400 2,7600
Pekao SA 1,80 3,5300 3,0000 3,0000 1,7650 2,6475

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym             

Z - kredyty na zakup użytków rolnych

PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów   

K01 - kredyty klęskowe inwestycyjne

K02 - kredyty klęskowe obrotowe

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

                                                                                                                                     Kazimierz Konarzewski, MZ

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie