Od stycznia 2015 roku funkcjonują następujące linie kredytowe kredytów preferencyjnych:

  • RR – na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;
  • Z – na zakup użytków rolnych;
  • PR – na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów;
  • MRcsk – na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodego rolnika;
  • K01 i K02 – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (kredyty klęskowe).

Informacje na temat poszczególnych linii kredytowych znajdują się na stronie ARiMR w Warszawie.

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie