Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Produkcja żywca wieprzowego – tucz – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Produkcja żywca wieprzowego – tucz


Print Friendly, PDF & Email

Kalkulacja kosztów
produkcji żywca wieprzowego /3 warianty/
tucz 20-110 kg

 

 

Wyszczególnienie
J.m.
Ilość
szt
Ceny
w zł
Wartość
Ilość
Wartość
Ilość
Wartość
tucznik
kg
110,00
6,00
660,00
110,00
660,00
110,00
660,00
Koszty
I wariant
II wariant
III wariant
wartość prosięcia
szt.
1,00
200,00
200,00
1,00
200,00
1,00
200,00
Pasze
superkoncentrat
dt
0,30
220,00
66,40
0,30
66,40
0,31
68,88
miesz. pszen. 50%,
jęcz. 50%
dt
2,55
77,50
197,63
0,00
0,00
0,00
0,00
% miesz. psz. 20,
jęcz. 30, ow. 50
dt
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
1,17
58,50
śruta sojowa
dt
0,15
166,00
24,90
0,15
24,90
0,15
24,90
pszenica
dt
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
1,71
136,80
jęczmień
dt
0,00
75,00
0,00
0,90
67,50
0,00
0,00
pszenżyto
dt
0,00
65,00
0,00
1,35
87,75
0,00
0,00
Razem pasze
3,00
288,53
246,15
288,40
Koszty weterynaryjne
40,00
40,00
40,00
Energia elektryczna
30,00
30,00
30,00
Ubezpieczenie
zwierzęcia
szt.
Koszty bezpośrednie
558,53
516,15
558,00
Koszt produkcji
1 kg żywca zł
5,08
4,69
5,07

 

Kalkulacja kosztów
produkcji żywca wieprzowego /2 warianty/
tucz 20-110 kg

Wyszczególnienie
J.m.
Ilość
szt.
Ceny
w zł
Wartość
Ilość
Wartość
tucznik
kg
110,00
6,00
660,00
110,00
660,00
Koszty
I wariant
II wariant
wartość prosiąt
szt
1,00
200,00
200,00
1,00
200,00
Pasze
prowit
dt
0,77
224,50
172,87
0,30
67,35
żyto
dt
2,55
55,00
140,25
0,38
20,90
mieszanka zbóż
dt
0,00
60,00
0,00
2,28
136,80
superkoncentrat
dt
0,00
240,00
0,00
0,38
91,20
Razem pasze
3,32
313,12
316,25
Koszty weterynaryjne
40,00
40,00
Energia elektryczna
30,00
30,00
Ubezpieczenie zwierzęcia
szt
Koszty bezpośrednie
583,12
586,25
Koszt prod 1 kg żywca zł
5,30
5,33