Kalkulacja kosztów

opas bydlęcy intensywny

Wyszczególnieniej.m.ilość sztceny w złwartość złilośćcena złwartość zł
wartość żywca
kg
500
7,50
3750,00
535,00
6,70
3584,50
Koszty
opas czystorasowy
mieszaniec
wartość cielęcia
kg
120
10,00
1200,00
120
10,00
1200,00
Pasze
Kiszonka z kukurydzy
dt
65,00
9,84
639,60
65,00
9,84
639,60
Pasz treściwa
dt
11,00
55,00
605,00
11,00
55,00
605,00
Siano
dt
13
25,41
330,33
13
25,40
330,33
Razem pasze
1574,93
1574,93
Pozostałe 30% kosztów pasz
472,50
472,50
Koszty bezpośrednie
3247,43
3247,43
Koszt prod. 1kg żywca
6,49
6,07
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie