Kalkulacja kosztów produkcji
mleka

Wyszczególnieniej.m.ilość, sztceny w złwartość zł
Produkcja
Mleko 3,5% tłuszczu
l
5000,00
1,30
6500,00
Cielęta do odsadz.
kg
60,00
10,00
600,00
Krowy wybrak.
kg
100,00
3,50
350,00
Razem produkcja      
7450,00
Koszty
Pasza treściwa z zakupu
dt
8,00
110,00
880,00
Ekomix
kg
25,00
4,00
100,00
Sianokiszonka
dt
50,00
6,22
311,00
Siano łąkowe
dt
12,00
25,41
304,92
Kiszonka z kukurydzy
dt
70,00
9,84
688,80
Zielonka pastwisk. dt 75,00 3,80 285,00
Mleko pełne cielęta l 180,00 1,30 234,00
Inne koszty
 
 
 
Leczenie, usługi wet.
   
300,00
Inseminacja
   
160,00
Odnowienie stada
szt.
0,20
5000,00
1000,00
Ocena użytkowości mlecznej
   
130,00
Środki myjące
   
300,00
Dodatki mineralne
   
300,00
Razem koszty bezpośrednie
4993,72
Koszty produkcji 1 l mleka  
1,00
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie