Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Kukurydza na kiszonkę

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
plon
wartość zł
plon
wartość zł
Produkcja
400
600
Koszty:  
1. Materiał siewny
j.siewna
200,00
2,00
400,00
2,00
400,00
2. Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
100,00
339,00
150,00
508,50
fosoforowe
kg
3,80
80,00
304,00
140,00
532,00
potasowe
kg
2,37
120,00
284,40
180,00
426,60
3. Środki ochrony rośłin  
MaisTer
kg
134,40
1,50
201,60
1,50
201,60
             
4. Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
21,00
1188,60
24,50
1386,70
najemna - ścinacz
godz.
250,00
4,00
1000,00
5,00
1250,00
najemna - oprysk godz.  70,00  1,00  70,00  1,00  70,00
5. Inne: folia
mb
15,00
10,00
150,00
10,00
150,00
Razem koszty bezpośrednie  
3937,60
  4925,40
Koszty bezpośrednie zł/dt   9,84   8,21
Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie