Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Rośliny: Łąka, Pastwisko, Koniczyna z trawami

Wyszczególnieniej.m.ŁąkaPastwiskoKoniczyna z trawami
cena złilośćwartość złilośćwartość złilośćwartość zł
Produkcja ziel. masy
dt
 
 
 
 
 
 
 
zielonka    
 
 350,00
 
 
 
siano  
60,00
       70,00  
sianokiszonka  
245,00
 
 
 
 
 
1. Nasiona(podsiew trawy)
kg
12,00 10
120,00
12,00
120,00
9,00
180,00
2.Nawożenie
mineralne
 
azotowe
kg
3,39
60,00
203,40
80,00
271,20
80,00
271,20
fosoforowe
kg
3,80
30,00
114,00
40,00
152,00
70,00
266,00
potasowe
kg
2,37
40,00
94,80
60,00
142,20
130,00
308,10
3.Środki ochrony
roślin
 
Nitragina
op.
49,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
24,50
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
14,00
792,40
10,00
566,00
19,00
1075,40
 najemna - oprysk godz. 70,00        1,00  70,00  
5.Folia      
200,00
       
Razem koszty
bezpośrednie
 
1524,60
 
1251,40
 
2195,20
   
 
       
Koszty bezpośrednie zł/dt zielonki  
 
 
3,58
   
Koszty bezpośrednie zł/dt sianokiszonkii   6,22      
 
Koszty bezpośrednie zł/dt siana  
25,41
      31,36
             
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie