Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Ziemniaki

Wyszczególnieniej.m.cena złplonwartość złplonwartość zł
Produkcja180250
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
70,00
25,00
1750,00
25,00
1750,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
60,00
203,40
90,00
305,10
fosoforowe
kg
3,80
60,00
228,00
90,00
342,00
potasowe
kg
2,37
90,00
213,30
140,00
331,80
3.Środki ochrony rośłin  
Afalon
l
63,00
0,00
0,00
2,00
126,00
Ridomil MZ Gold
kg
180,00
0,00
0,00
2,00
360,00
Tatoo
kg
77,50
2,00
155,00
2,00
155,00
Brawo
l
83,00
2,00
166,00
2,00
166,00
Decis Mega
l
132,00
0,25
33,00
0,25
33,00
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
43,00
2433,80
56,00
3169,60
najemna - oprysk godz.  70,00  3,00  210,00  5,00  350,00
Razem koszty bezpośrednie  
5392,50
 
7088,50
Koszty bezpośrednie zł/dt  
29,96
 
28,35
Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie