Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Kukurydza na ziarno

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
ilość
wartość zł
ilość
wartość zł
Produkcja
80120
Koszty:  
1.Materiał siewny
jedn.
450,00
1,0
450,00
1,0
450,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
130,00
440,70
200,00
678,00
fosoforowe
kg
3,80
75,00
285,00
105,00
399,00
potasowe
kg
2,37
130,00
308,10
200,00
474,00
3.Środki ochrony rośłin  
Lumax
l
67,50 3,50 236,25 4,0 270,00
Maister Power
l
145,00
1,25
181,25
2,00
290,00
Zeagran
l
134,00
1,60
214,40 2,00 268,00
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
25,00
1415,00
30,00
1698,00
usługa zbioru
ha
320,00
1,00
320,00
1,50
480,00
Razem koszty bezpośrednie  
3850,70
 
5007,00
Koszty bezpośrednie zł/dt  
48,13
  41,73
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie