Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Rzepak ozimy

Wyszczególnieniej.m.cena złilośćwartość złilośćwartość zł
Produkcja3045
Koszty:  
1. Materiał siewny
j.s.
200,00
1,00
200,00
1,00
200,00
2. Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
110,00
372,90
160,00
542,40
fosoforowe
kg
3,80
50,00
190,00
80,00
304,00
potasowe
kg
2,37
80,00
189,60
130,00
308,10
3. Środki ochrony rośłin  
Caramba 60 SL
l
117,70
0,70
82,39
0,70
82,39
Lontrel 300 SL
l
340,00
0,00
0,00
0,30
102,00
Command 480EC + Butisan 400SC
l
119,50
0,00
0,00
2,20
262,90
Karate Zeon 050 CS
l
218,00
0,12
26,16
0,12
26,16
Mospilan 20 SP
kg
485,50
0,12
58,26
0,12
58,26
4. Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
12,50
707,50
14,00
792,40
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najemna - oprysk godz.  70,00 2,00  140,00  4,00  280,00
Razem koszty bezpośrednie      
2286,81
 
3278,61
Koszty bezpośrednie zł/dt      
76,23
 
72,86
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie