Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Żyto ozime

Wyszczególnieniej.m.cena złplonwartość złplonwartość zł
Produkcja3040
Koszty:  
1. Materiał siewny
dt
70,00
1,50
105,00
1,50
105,00
2. Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
30,00
101,70
40,00
135,60
fosoforowe
kg
3,80
400,00
152,00
40,00
152,00
potasowe
kg
2,37
40,00
94,80
50,00
118,50
3. Środki ochrony rośłin  
Funaben Plus
kg
40,00
0,300
12,00
0,30
12,00
Chwastox Extra
l
16,50
0,00
0,00
3,00
49,50
4. Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
12,00
679,20
14,00
792,40
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
Razem koszty bezpośrednie  
1464,70
  1685,00
Koszty bezpośrednie zł/dt  
48,82
 
42,13
Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie