Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Pszenżyto ozime

Wyszczególnienie
j.m.
cena zł
plon
wartość zł
plon
wartość zł
Produkcja
35
50
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
70,00
2,00
140,00
2,00
140,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
60,00
203,40
100,00
339,00
fosoforowe
kg
3,80
40,00
152,00
80,00
304,00
potasowe
kg
2,37
60,00
142,20
100,00
237,00
3.Środki ochrony rośłin  
Chwastox Extra
l
16,50
3,50
57,75
3,50
57,75
Funaben Plus
kg
40,00
0,40
16,00
0,40
16,00
Siarkol K
kg
16,00
0,00
0,00
3,00
48,00
Yamato
l
84,50
0,00
0,00
1,50
126,75
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
12,00
679,20
13,00
735,80
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
 najemna - oprysk godz.  70,00  1,00  70,00  3,00  210,00
Razem koszty bezpośrednie  
1780,55
 
2534,30
Koszty bezpośrednie zł/dt  
50,87
  50,69
Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie