Kalkulacja kosztów produkcji (ha)

Roślina: Jęczmień jary

Wyszczególnieniej.m.cena złplonwartość złplonwartość zł
Produkcja3545
Koszty:  
1.Materiał siewny
dt
80,00
1,50
120,00
1,50
120,00
2.Nawożenie mineralne  
azotowe
kg
3,39
60,00
203,40
80,00
271,20
fosoforowe
kg
3,80
30,00
114,00
50,00
190,00
potasowe
kg
2,37
40,00
94,80
60,00
142,20
3.Środki ochrony rośłin  
Baytan Trio
l
166,00
0,40
66,40
0,40
66,40
Artea
l
167,00
0,00
0,00
0,50
83,50
Chwastox extra
l
16,50
3,50
57,75
3,50
57,75
4.Praca maszyn  
własna - ciągnik
cng.
56,60
11,00
622,60
13,00
735,80
najemna - zbiór kombajnem
godz.
320,00
1,00
320,00
1,00
320,00
najemna - oprysk godz. 70,00  2,00  140,00  3,00  210,00
Razem koszty bezpośrednie  
1738,95
 
2196,85
Koszty bezpośrednie zł/dt  
49,68
 
48,82
Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie